POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI STOWARZYSZENIE CENTRUM DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH W ZABRZU

 

Zachowanie poufności danych jest dla STOWARZYSZENIA niezwykle ważne i chcemy, aby każdy nasz klient wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy.
Dlatego sporządziliśmy Politykę prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Przekazywane nam dane osobowe są administrowane przez stowarzyszenie, którego dane rejestrowe

podajemy poniżej:

Centrum Działań Rewitalizacyjnych w Zabrzu

  1. Wolności 262

41-800 Zabrze

NIP: 6381589747

REGON: 072744440

KRS: 0000058179

Gdzie przechowujemy Twoje dane?

Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Polski i tu są przetwarzane.

Kto ma dostęp do Twoich danych?

Dostęp do Twoich danych mają tylko upoważnieni do tego pracownicy naszego STOWARZYSZENIA.

Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach

marketingowych z innymi podmiotami. Dane, które przekazywane są podmiotom zewnętrznym są

używane tylko do świadczenia naszych usług. Otrzymują je firmy, realizujące płatności w celu

przetworzenia płatności, w razie konieczności firmy świadczące usługi wysyłkowe.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

W przypadku przetwarzania uzyskanych od Ciebie danych osobowych każdorazowo poinformujemy

Cię, czy zostały one przekazane w sposób regulaminowy, czy jest wymagane podpisanie umowy

oraz czy masz obowiązek przekazać swoje dane osobowe i jakie są możliwe konsekwencje

niewyrażenia na to zgody.

 Jeśli chciałabyś zgłosić żądanie lub zadać pytanie dotyczące Twoich danych osobowych, skontaktuj

się bezpośrednio z nami pisząc na adres biuro@slaskiklaster.pl

W jakich celach będziemy wykorzystywać Twoje dane?

Powierzone nam przez Ciebie dane będziemy wykorzystywać w celu:

informacyjnych

Pamiętaj, że może zajść konieczność przekazania Twoich danych, aby wypełniać postanowienia

prawa lub sądów oraz stosować się do innych postanowień władz.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać jedynie przez taki okres, jaki sam wyznaczysz i jak

długo będziesz chciał się z nami kontaktować i korzystać z naszych usług. W każdej chwili możesz

zrezygnować z otrzymywania wiadomości od nas wysyłając maila o treści „nie” na adres

biuro@slaskiklaster.pl

Jakie masz prawa?

Prawo dostępu do danych:

W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy.

Aby to zrobić, skontaktuj się z nami – otrzymasz te informacje pocztą e-mail.

Prawo do przenoszenia:

Masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i

możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego

podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.

Prawo do poprawiania danych:

Masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do

uzupełnienia niekompletnych danych, wysyłając takie żądanie na nasz adres mailowy

biuro@slaskiklaster.pl

Prawo do usunięcia danych:

Masz prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez stowarzyszenie,

z wyjątkiem sytuacji, kiedy dokonałaś(eś) jakikolwiek zakupów naszych usług, zachowamy

Twoje dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych

Twoje prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego

interesu STOWARZYSZENIA.:

Masz prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych na podstawie uzasadnionego

interesu STOWARZYSZENIE.  Wówczas STOWARZYSZENIE zaprzestanie

przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem

uzasadnienie tego procesu, które unieważni Twój interes lub prawa; albo z powodu roszczeń

prawnych.

Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni:

Masz prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego.

Możesz zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego zgłaszając ten fakt

drogą mailową na adres biuro@slaskiklaster.pl

Prawo do ograniczenia:

Masz prawo zażądać, aby STOWARZYSZENIE ograniczyło  przetwarzanie Twoich danych

osobowych pod następującymi warunkami:

* jeśli nie zgodzisz się na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu

STOWARZYSZENIA, wtedy STOWARZYSZENIE ograniczy jakiekolwiek przetwarzanie takich

danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes.

* jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy STOWARZYSZENIE musi

ograniczyć jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności.

* jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możesz nie zgodzić się na

wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych

osobowych.

Jak możesz korzystać ze swoich praw?

Bardzo poważnie podchodzimy do ochrony danych, dlatego w ciągu 2 dni roboczych będziemy

odpowiadać na pytania dotyczące powyższych kwestii. Aby się z nami skontaktować, napisz na

adres biuro@slaskiklaster.pl

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym:

Jeśli uważasz, że STOWARZYSZENIE przetwarza Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz

się z nami skontaktować. Masz też prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym.

Uaktualnienia naszych Zasad prywatności:

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie

zawsze dostępna na naszej stronie. Będziemy informować o każdej zmianie treści zasad

prywatności, na przykład o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Twoich danych

osobowych i Twoich praw.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.05.2018