Województwo Śląskie

Województwo śląskie to region Polski położony w południowej części kraju, w dorzeczu trzech największych polskich rzek: Wisły, Odry i Warty. Obszar ten cechują bardzo zróżnicowana rzeźba terenu, liczne atrakcje kulturalne, turystyczne i rekreacyjne oraz bogactwa naturalne. Na bazie tych ostatnich powstał tu największy w kraju okręg przemysłowy, odgrywający do dziś decydującą rolę w gospodarce narodowej, a jego dziedzictwo materialne i niematerialne umożliwia rozwój turystyki i rekreacji nie tylko na obszarach tradycyjnie do tego predystynowanych. Procesom tym sprzyja bogata i zróżnicowana baza noclegowa oraz bardzo dobry układ komunikacji samochodowej, kolejowej a nawet lotniczej.

Województwo obejmuje zasięgiem jeden z najbardziej atrakcyjnych przyrodniczo i zróżnicowanych krajobrazowo obszarów południowej Polski: Wyżynę Krakowsko-Częstochowską, Pogórze Śląskie oraz Beskid Zachodni. Są tu liczne parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, kompleksy przyrodnicze i przyrodniczo- rekreacyjne. Na terenie województwa wytyczono ponad 4600 km pieszych szlaków turystycznych oraz liczne szlaki rowerowe. Województwo stwarza też doskonałe warunki do uprawiania sportów zimowych oraz rekreacji wodnej i żeglarstwa a nawet wspinaczki skałkowej.

Województwo śląskie to obszar o niezwykle bogatym dziedzictwie kulturowym, zarówno tym o charakterze materialnym (zamki, rezydencje ziemiańskie, zespoły pałacowo-parkowe) jak i niematerialnym (tradycyjna śląska gwara). Województwo jest znaczącym ośrodkiem teatralnym i muzycznym. Posiada bardzo dobrze rozwiniętą sieć kin. Działają tu liczne galerie, skanseny oraz ponad pięćdziesiąt muzeów. Tym co w szczególny sposób wyróżnia śląskie w skali kraju i nie tylko, są miejsca związane z dziedzictwem przemysłowym – tradycją górniczą, hutniczą, energetyką, kolejnictwem czy przemysłem spożywczym. Dziś, poddawane sukcesywnej rewitalizacji, są udostępniane mieszkańcom jako dynamicznie rozwijające się centra kultury i turystyki o niepowtarzalnej ofercie.