Klastry

Klastry stanowią jedną z najskuteczniejszych form branżowej współpracy. Formuła ta jest szeroko wykorzystywana na całym świecie, ułatwiając rozwój, wzrost innowacyjności, poprawę sytuacji gospodarczej branż i przedsiębiorstw skupionych w ramach klastra, a wspierającym je regionom – umożliwiając wzrost gospodarczy i podniesienie konkurencyjności.

Klaster to – ogólnie rzecz ujmując – geograficzne skupisko powiązanych firm, działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji (np. uniwersytetów, stowarzyszeń). Charakterystyczną cechą klastrów jest to, że przedsiębiorstwa w nich skupione konkurują ze sobą, ale jednocześnie współpracują w tych obszarach, gdzie możliwe jest wyzwolenie efektów synergicznych wspólnych działań (np. wspólne prace badawczo-rozwojowe). Konkurencja nie wyklucza wzajemnych, korzystnych interakcji z innymi firmami, a może stać się motorem ich rozwoju. W efekcie rozwoju klastrów następuję m.in. rozwój obszarów, w których działają klastry i znaczna rozbudowa oferty oraz poprawa jakości usług klastrowiczów.