Finansowanie

Projekt pn. Śląski Klaster Kultury, Turystyki i Rekreacji jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013,  Priorytet 1: Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość, działanie 1.3: transfer technologii i innowacji.

Wysokość dofinansowania: 636 546,51 zł

Wysokość wkładu własnego: 118 725,24 zł

Ostateczna wartość projektu to: 755 271,75 zł

Okres realizacji: lata 2013 – 2014.

Beneficjentem Projektu jest Stowarzyszenie Instytut Wyszehradzki w Pszczynie
(aktualna nazwa Stowarzyszenia – Centrum Działań Rewitalizacyjnych w Zabrzu)

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl.