Klastrowicze

Stowarzyszenie „PRO FUTURO”

Dane adresowe: UL. Wolności 402,
41-800 Zabrze

Tel.: 32 370 11 27

Adres e-mail: krolowaluiza@op.pl

Stowarzyszenie powstało w 2001 roku. Do zakresu realizowanych przez Stowarzyszenie zadań należy ochrona i propagowanie zabytków górnictwa węglowego, jego historii jako dziedziny kultury, restauracja i propagowanie walorów zabytkowych i turystycznych Sztolni Dziedzicznej Królowa Luiza w Zabrzu, współpraca z innymi podmiotami w szczególności stowarzyszeniami związanymi z zabytkami górnictwa oraz podziemnymi trasami turystycznymi. Stowarzyszenie organizuje lub współorganizuje liczne wydarzenia związane z rozwojem i promocją kultury i turystyki województwa, w szczególności związanej z dziedzictwem przemysłowym. Były wśród nich takie inicjatywy jak VII Ogólnopolskie Forum Podziemnych Tras Turystycznych i obchody 10-lecia Skansenu Królowa Luiza (2003), Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych Techne Ostrava 2007, Śląska Extra Schicht (2012). Stowarzyszenie jest wydawcą lub współwydawcą różnorodnych publikacji. Do najważniejszych należą: „Zabytkowe obiekty górnicze – ich miejsce w krajobrazie i życiu regionu”, Kraków 2007 r., publikacja konferencyjna XV-ej Jubileuszowej Szkoły Eksploatacji Podziemnej w Szczyrku wydana wspólnie z Akademią Górniczo – Hutniczą w Krakowie, „Górnictwo w czasie, przestrzeni, kulturze”, pod red. Stanisława Januszewskiego, Wrocław 2007 r., publikacja konferencyjna Polskiego Kongresu Górniczego wydana wspólnie z Fundacją Otwartego Muzeum Techniki we Wrocławiu i Międzynarodowym Komitetem Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego TICCIH, Reprint albumu „Czarne Djamenty” – zdjęcia artystyczne kopalń górnośląskich Maksymiliana Steckla wraz z opisem, wydanego w Katowicach w 1929 r., Zabrze 2007 r., Katalog obrazów „Pod ciśnieniem - szlakiem wież ciśnień”, Zabrze 2009, Album „Ludzie z węgla” – zdjęcia artystyczne Arkadiusza Goli z tekstami Marka Twaroga, Zabrze 2010 r., Album „Górniczy Śląsk w sztuce naiwnej” – obrazy znanych górnośląskich twórców nieprofesjonalnych, publikacja wydana z okazji 30-lecia Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Zabrze 2011 r., „Architektura parku kulturowego w Zabrzu”, publikacja przygotowana w ramach projektu pn. Letnia Szkoła Restrukturyzacji Architektonicznej – Intensywny Kurs CEEPUS, Zabrze 2012.