Klastrowicze

Śląska Izba Turystyki

Dane adresowe: ul. Mariacka 1,
40-014 Katowice

Tel.: 32-781 95 52

Adres e-mail: sit@sit.travel

Strona WWW: http://www.sit.travel

Śląska Izba Turystyki (ŚIT) to pozarządowa organizacja zrzeszająca podmioty gospodarcze branży turystycznej. Obszarem naszego działania jest przede wszystkim województwo Śląskie, ale równie dobrze rozwija się współpraca z regionalnymi izbami gospodarczymi i organizacjami turystycznymi z obszaru całej Polski, rejonowymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi a także przedstawicielstwami narodowymi  naszych najbliższych sąsiadów: Czech, Słowacji, Ukrainy oraz Węgier. Współtworzyliśmy i aktywnie uczestniczymy w pracach zarządu Śląskiej Organizacji Turystycznej, dbając o promocję regionalnych produktów turystycznych oraz rozwój wzorcowych rozwiązań w dziedzinie informacji turystycznej. Izba przyznaje certyfikaty swoim członkom, organizuje kursy pilotów wycieczek oraz współpracuje z uczelniami wyższymi i szkołami ponadpodstawowymi, wpływając na profesjonalizm kadry turystycznej. Obecni członkowie ŚIT to: organizatorzy imprez turystycznych, agenci, przewoźnicy, gestorzy bazy hotelowej i gastronomicznej, towarzystwo ubezpieczeniowe oraz wyższe uczelnie, szkoły ponadpodstawowe. Od 2011r. Śląska Izba Turystyki uczestniczy w realizacji Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 pod nazwą Serwis internetowy prezentujący zaplecze turystyczne województwa śląskiego (UDA-RPSL.03.03.00-00-003/10-00). Celem Projektu było stworzenie internetowego serwisu tematycznego slask.travel, prezentującego zaplecze turystyczne województwa śląskiego wraz z opisem atrakcji i aktualnych wydarzeń w regionie.