Klastrowicze

Przedsiębiorstwo Górnicze „Demex”

Logo

Dane adresowe: ul. Hagera 41,
Zabrze 41-800

Tel.: 32 271 24 49

Adres e-mail: info@szybmaciej.pl

Strona WWW: http://www.szybmaciej.pl

Przedsiębiorstwo Górnicze DEMEX sp. z. o.o., prowadzące działalność produkcyjną w branży górniczej, pełni również rolę mecenasa kultury, sprawując opiekę nad obiektami stanowiącymi przemysłowe dziedzictwo miasta i regionu. W ramach tej działalności zrewitalizowano i udostępniono dla ruchu turystycznego Szyb Maciej – znajdujący się na Szlaku Zabytków Techniki obiekt należący do dawnej kopalni „Concordia”. W swych działaniach przedsiębiorstwo wspiera i promuje szeroko rozumianą kulturę i sztukę, m.in. poprzez realizację unikatowego w skali kraju projektu pn. Fortepianarium – Śląskie Centrum Ochrony Dziedzictwa Instrumentów Klawiszowych, a także szereg interdyscyplinarnych działań artystycznych odbywających się w zabytkowych obiektach dawnej kopalni „Ludwik”.

Przedsiębiorstwo Górnicze Demex Sp. z o.o. powstało w roku 1991. Pierwsza siedziba Zarządu Spółki znajdowała się w budynku rozdzielni Zespołu Szybu „Maciej” należącego do nieczynnej kopalni Concordia w Zabrzu. W tamtych latach firma zaczęła produkcję wyrobów ze stali na potrzeby górnictwa. W 1993 roku wraz z rozwojem produkcji firma przeniosła swoją siedzibę oraz produkcję na teren przemysłowy po dawnej Kopalni Ludwik w Zabrzu przy ulicy Hagera.

Atutem firmy jest wieloletnie doświadczenie w branży górniczej, gwarantujące wysoką jakość produktów i oczekiwania rynku czego dowodem jest m.in. uzyskanie w 2004 roku certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością ISO. Największym priorytetem firmy jest jej rozwój, inwestycje w badania nad wyrobami górniczymi, ciągłe udoskonalanie swoich produktów oraz wprowadzanie nowych innowacyjnych rozwiązań.

Jednym ze sztandarowych nowatorskich rozwiązań techniczno-technologicznych Spółki była m.in. ochrona, w związku z planowaną przez Kopalnię Pstrowski likwidacją zachodniej części zakładu górniczego, triasowego poziomu wodonośnego poprzez przekształcenie szybu Maciej w ujęcie wody pitnej.

Przedsiębiorstwo Górnicze DEMEX przez cały okres swojej działalności dba o swoje zabytkowe pokopalniane budynki. Od roku 2005 DEMEX zaczął realizować duże projekty rewitalizacyjne m.in. Zespołu Szyb Maciej oraz Domu Kawalera i Markowni dawnej Kopalni Ludwik .

Działania te zostały docenione również przez ekspertów – w kwietniu 2011 Przedsiębiorstwo Górnicze „Demex” zostało laureatem konkursu „Zabytek Zadbany” ogłoszonego przez Ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Jury konkursu doceniło adaptację maszynowni szybu „Maciej” na cele ekspozycyjne przy poszanowaniu funkcji budynku oraz prawidłowo przeprowadzone prace konserwatorskie.

Obecnie trwają ostatnie prace nad przystosowaniem Szybu Maciej do potrzeb ruchu turystycznego i dzięki realizowanym projektom miejsce to ma szansę stać się jedną z ciekawszych atrakcji turystycznych regionu.