Klastrowicze

Państwowy Instytut Geologiczny (Oddział Górnośląski w Sosnowcu)

Dane adresowe: ul. Królowej Jadwigi 1,
41 – 200 Sosnowiec

Tel.: 32 266 20 36

Adres e-mail: sekretariat.og@pgi.gov.pl

Strona WWW: http://www.pigog.com.pl

Oddział Górnośląski jest najstarszą i największą placówką regionalną Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB. Jednostka ta prowadzi wszelkie prace badawcze z zakresu geologii, w tym badania złożowe, hydrogeologiczne, geośrodowiskowe i wypełnia statutowe obowiązki państwowej służby geologicznej oraz państwowej służby hydrogeologicznej. Obszarem działań oddziału jest przede wszystkim Górnośląskie Zagłębie Węglowe i tereny przyległe, jednak niektóre projekty realizowane są również w innych rejonach Polski. Ponadto, Oddział Górnośląski PIG-PIB prowadzi szeroko pojętą działalność geoturystyczną i geoedukacyjną. Projektujemy tablice edukacyjne, ścieżki dydaktyczne, ośrodki edukacyjne i geoparki. Bierzemy udział w edukacyjnych imprezach plenerowych, wygłaszamy referaty popularno-naukowe, wydajemy foldery i książki. Jesteśmy też głównym organizatorem największego w Polsce konkursu geologicznego dla młodzieży szkolnej.