Klastrowicze

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu sp. z o.o.

Dane adresowe: ul. J. Matejki 6,
41-800 Zabrze

Tel.: 32 271-66-40

Adres e-mail: sekretariat@mosir.zabrze.pl

Strona WWW: http://www.mosir.zabrze.pl

MOSiR SPORT I REKREACJA Z DOBREJ STRONY


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu został powołany do życia decyzją Prezydenta Miasta Zabrze nr 47/77 z dnia 29.12.1977 r. Pierwotnie przedmiotem podstawowej działalności zakładu budżetowego MOSiR Zabrze była realizacja zadań z zakresu sportu i rekreacji na obiektach sportowych będących w zarządzie MOSiR Zabrze oraz świadczenie usług w zakresie prowadzonej działalności statutowej. Z biegiem lat zakres działalności MOSiR Zabrze rozszerzał się. Począwszy od początku lat 90-tych ubiegłego wieku MOSiR Zabrze prowadził działalność nie tylko stricte sportowo-rekreacyjną lecz także biznesową.

Obecnie MOSiR Zabrze prowadzi obiekty w Zabrzu o charakterze sportowym, takie jak hale sportowe, boiska, kąpieliska, ośrodek jeździecki oraz o charakterze typowo gospodarczym takie jak składowisko odpadów, magazyny, targowiska, lokale użytkowe, parkingi.

MOSiR Zabrze jest specyficznym podmiotem, który z jednej strony, z uwagi na formę prawną działalności jaką jest spółka prawa handlowego, prowadzi działalność biznesową, a z drugiej strony świadczy usługi rekreacyjno-sportowe na rzecz społeczeństwa.