Klastrowicze

Kardiomed Silesia sp. z o.o.

Dane adresowe: ul. M. Curie-Skłodowskiej 10C,
41-800 Zabrze

Tel.: 032 373 38 37

Adres e-mail: biuro@kmptm.pl

Strona WWW: http://www.kmptm.pl

Kardio-Med Silesia to powołana w roku 2011 przez Fundację Śląskiego Centrum Chorób Serca, Urząd Miasta Zabrze oraz Fundację Rozwoju Kardiochirurgii spółka, której celem jest prowadzenie prac naukowo-badawczych oraz działań na rzecz inicjowania, rozwoju i transferu nowych rozwiązań związanych z nauką, medycyną, bioinżynierią, bioinformatyką do gospodarki. Zamierzeniem statutowym KMS jest także tworzenie przestrzeni i korzystnych warunków dla rozwoju nauki i innowacyjnych technologii, wspieranie nowych inicjatyw służących wzrostowi przedsiębiorczości w regionie i kraju. Dla realizacji tych działań w Śląskim Parku Technologii Medycznych KMS powołane zostały następujące jednostki zadaniowe: Centrum Rozwoju Technologii Medycznych, Laboratorium Medycyny Regeneracyjnej i Izolowanych Tkanek i Narządów, Laboratorium Genomiki, Laboratorium Testowo-Wdrożeniowe Nowych Technologii i Rozwiązań Medycznych, Laboratorium Zagrożeń Środowiskowych i Cywilizacyjnych, Laboratorium Izolowanych Organów, Platforma Wiedzy i Edukacji, Laboratorium i Centrum Telemedyczne. W ramach stworzonej infrastruktury Śląskiego Parku Technologii Medycznych KMS istnieje możliwość realizacji badań przedklinicznych i klinicznych w obszarach: kardiologii, kardiologii interwencyjnej, kardiochirurgii, onkologii, diabetologii, geriatrii oraz obszarze chorób środowiskowych i cywilizacyjnych.

Charakter Parku pozwala na realizację projektów finansowanych: w 100% z grantów naukowo-badawczych; projektów realizowanych w formule mieszanej nauka-biznes; projektów realizowanych w 100% przy zaangażowaniu środków biznesowych.

W ramach przygotowanej infrastruktury Śląski Park Technologii Medycznych KMS może być wykorzystywany jako Centrum Szkoleniowe dla firm z branży sprzętowo-medyczno-farmaceutycznej.

Kardio-Med Silesia jest również organizatorem konferencji "MedTrends - Europejskie Forum Nowoczesnej Ochrony Zdrowia". Konferencja jest miejscem wymiany myśli i współpracy: nauki, lekarzy, biznesu, startup, funduszy inwestycyjnych, samorządu i jednostek administracji centralnej w obszarze nowoczesnej ochrony zdrowia. Szczegóły na stronie konferencji www.medtrends.pl

Kardio-Med Silesia jest również wraz ze Śląskim Centrum Chorób Serca organizatorem: Międzynarodowej Konferencji Kardiologicznej; Międzynarodowych Warsztatów z Kardiologii Interwencyjnej i Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Kardiologicznej - szczegóły na stronie www.mkkzabrze.pl

Więcej informacji o Śląskim Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia znajdziecie Państwo na stronie: www.kmptm.pl