Klastrowicze

Główny Instytut Górnictwa

Dane adresowe: Plac Gwarków 1.
40-166 Katowice

Tel.: 32/ 258-16-31 do 9

Adres e-mail: gig@gig.eu

Strona WWW: http://gig.eu

Główny Instytut Górnictwa jest jednym z największych instytutów badawczych w Polsce. Od początku powstania Instytutu kluczowym problemem badawczym było bezpieczeństwo pracy i technologiczny rozwój górnictwa, szczególnie węgla kamiennego. Instytut wykorzystując swój duży potencjał badawczy, aparaturowy i bogate doświadczenie, rozwinął nowe specjalności badawcze, związane ze środowiskiem, które wskutek intensywnej działalności przemysłowej, w tym górniczej, uległo degradacji i wymaga pilnej rewitalizacji w celu przywrócenia do gospodarczego wykorzystania. Prace badawcze prowadzone w Instytucie cechują się wysokim stopniem innowacyjności i komercjalizacji, co powoduje, że ponad 60 % środków finansowych to przychody rynkowe.

Instytut podejmuje nowe tematy badawcze będące odpowiedzią na najważniejsze wyzwania współczesnej gospodarki polskiej i europejskiej. Dotyczą one takich kluczowych problemów jak: rozwój czystych technologii węglowych, geologiczne składowanie CO2, wytwarzanie wodoru poprzez podziemne zgazowanie pokładów węgla, gospodarcze wykorzystanie metanu oraz wód kopalnianych, nowoczesne technologie zrównoważonego rozwoju, badania w zakresie społecznych zmian w regionach przemysłowych. Do najważniejszych należy zaliczyć Czyste Technologie Węglowe (CTW), przez które to pojęcie rozumiane są różne technologie przemysłowe, w aspekcie zarówno górniczym, jak i energetycznym oraz chemicznym, w których wykorzystywany jest węgiel.