Klastrowicze

Fundacja Promocji Wiedzy i Innowacji

Dane adresowe: ul. Zwycięstwa 13/311
44-100 Gliwice

Tel.: 692 241 530

Adres e-mail: biuro@fpwii.org

Strona WWW: http://www.fpwii.pl

Fundacja Promocji Wiedzy i Innowacji działa na obszarze RP, jednak jej bezpośrednie działania koncentrują się na terenie województwa śląskiego. Głównym celami Fundacji są: propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii i innowacji w społeczeństwie oraz gospodarce wpływających na poprawę jakości życia, rozwój społeczno-gospodarczy i poprawę środowiska
naturalnego, wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe organizacji i podmiotów prowadzących działalność innowacyjno – wdrożeniową i realizujących nowatorskie rozwiązania, ale również działania (prowadzone na razie w formie nieodpłatnego wsparcia innej organizacji) są i będą realizowane m.in. w obszarze wspierania i promowania wszechstronnego rozwoju intelektualnego, osobistego, zawodowego i kulturowego w społeczeństwie z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz
grup społecznie zagrożonych lub wykluczonych, a także wspierania merytoryczne, organizacyjnego, rzeczowego i finansowego organizacji i podmiotów prowadzących działalność szkoleniową na rzecz rozwoju wszelakich grup społecznych. FPWII prowadzi kursy, wykłady, seminaria oraz programy edukacyjno-doradcze dla wszystkich organizacji i podmiotów prowadzących działalność badawczo-rozwojową zainteresowanych innowacyjnymi przedsięwzięciami. Świadczy również pomoc metodyczną w procesie wdrażania przedsięwzięć innowacyjno – wdrożeniowych i nowatorskich rozwiązań.