Klastrowicze

Fundacja Domena Rozwoju

Dane adresowe: ul. Zwycięstwa 13/309
44-100 Gliwice

Tel.: 502 155 532

Adres e-mail: fundacja@domenarozwoju.pl

Strona WWW: http://www.domenarozwoju.pl

Celem Fundacji jest działanie na rzecz rozwoju jednostki, rodziny, grupy społecznej oraz przedsięwzięć gospodarczych. Zakres naszych działań obejmuje rozwój osobisty i zawodowy jednostki, pomoc psychologiczną i pedagogiczną, działalność szkoleniową i edukacyjną, doradztwo i pośrednictwo pracy oraz działalność w dziedzinie kultury i sztuki. Fundacja wspiera również przedsiębiorczość zgodnie z wymogami i szansami rozwoju w Unii Europejskiej.

Fundacja została założona w 2003 roku i wpisana do KRS w 2004. Posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, doradczych oraz prowadzących pośrednictwo prac Posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowo doradczych, w szczególności współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym projektów Unii Europejskiej.