Klastrowicze

Collect Consulting

Dane adresowe: ul. Rolna 14,
40-555 Katowice

Tel.: tel. 32 203 20 53

Adres e-mail: biuro@collect.pl

Strona WWW: http://www.collect.pl

Collect Consulting S.A. działa na rynku usług doradczych od 2003 roku, realizując szerokie spektrum zleceń zarówno dla sektora publicznego, jak i prywatnego. Pomagamy firmom, jednostkom samorządowym i organizacjom pozarządowym przygotować i zrealizować przedsięwzięcia, których efektem jest rozwój infrastruktury i zaplecza technicznego oraz rozwój zasobów ludzkich organizacji. Specjalizujemy się w procesach racjonalizacji kosztów zarówno przedsiębiorstw jak i jednostek sektora publicznego. Identyfikujemy obszary, w których istnieje potencjał do optymalizacji kosztów i rekomendujemy kierunki działań restrukturyzacyjnych oraz (opcjonalnie) wdrożenia zmian.

Doradztwo:

nasza działalność dla sfery publicznej koncentruje się na usługach doradczych w realizacji inwestycji, finansowania zewnętrznego oraz innowacji i transferu technologii, natomiast dla sektora prywatnego wdrażamy projekty związane z restrukturyzacją i procesami biznesowymi, finansowaniem zewnętrznym oraz zarządzaniem wierzytelnościami.

Szkolenia:

nasze szkolenia skierowane są zarówno dla sektora prywatnego jak i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Nasi trenerzy specjalizują się w zagadnieniach związanych z funduszami unijnymi, zarządzaniem, sprzedażą i marketingiem, finansami i ekonomią oraz komunikacją w biznesie.

Badania i ewaluacja:

świadczymy usługi badawcze o charakterze społeczno-gospodarczym oraz ewaluacyjne w zakresie ewaluacji projektowej oraz programowej. Badania prowadzone przez Collect Consulting, a w szczególności proces zbierania materiału badawczego, jego przetwarzanie i wykorzystywanie wyników badań są zgodne z zasadami Międzynarodowego kodeksu praktyki badań rynkowych i badań społecznych ICC/ESOMAR.

Projekty międzynarodowe:

wykorzystujemy nasze krajowe doświadczenie oraz wiedzę z zakresu polityki gospodarczej, rozwoju sektora prywatnego, rozwoju regionalnego i rozwoju obszarów wiejskich zdobyte podczas realizacji wielu projektów, w nowych międzynarodowych przedsięwzięciach. Zapewniamy szeroki zakres specjalistycznych usług doradczych dla organizacji międzynarodowych i organów administracji publicznej w celu usprawnienia ich działalności. Doradzamy także przedsiębiorstwom prywatnym, aby umożliwić im dynamiczny rozwój w zmieniającym się otoczeniu rynkowym.