Klastrowicze

Akademia Wychowania Fizycznego

Dane adresowe: Ul. Mikołowska 72 a
40-065 Katowice

Tel.: 32 207 51 52 (Rektorat)

Adres e-mail: rektorat@awf.katowice.pl

Strona WWW: http://www.awf.katowice.pl

Akademia Wychowania Fizycznego to uczelnia wyższa, kształcąca studentów stacjonarnych i niestacjonarnych na 4 kierunkach studiów: wychowanie fizyczne, fizjoterapia, turystyka i rekreacja, zarządzanie. Uczelnia prowadzi obecnie studia doktoranckie (trzeciego stopnia) w zakresie nauk o kulturze fizycznej. Uczelnia prowadzi również wieloprofilowe studia podyplomowe i kursy dokształcające.

W 1991 roku Akademia uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora, a w 1999 roku stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej.