Klastrowicze

Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej sp. z o.o.

Dane adresowe: ul. 3 Maja 9
43-200 Pszczyna

Tel.: Tel. 32 210 35 65

Adres e-mail: arip@pszczyna.info.pl

Strona WWW: http://www.pszczyna.info.pl

http://www.skansen.pszczyna.pl

http://www.zubry.pszczyna.pl

http://www.glospszczynski.pl

 Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej została założona w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa katowickiego w 1998 roku. Wspólnikami spółki są samorządy oraz podmioty prywatne. Spółka realizuje szereg zadań związanych z rozwojem regionu, prowadzi kilka różnych rodzajów działalności gospodarczej. Szczególny nacisk kładzie na działalność turystyczną i ekologiczną. Zarządza m.in. Pokazową Zagrodą Żubrów, Skansenem – Zagrodą Wsi Pszczyńskiej, które są przykładem atrakcji turystycznych prowadzonych z wykorzystaniem i w poszanowaniu walorów przyrodniczych regionu, a także Biurem Informacji Turystycznej, Placówką Kształcenia Ustawicznego oraz Centrum Targowo - Handlowym „Koszary Ułańskie”. Jest także wydawcą Pisma Ziemi Pszczyńskiej „Głos Pszczyński”.


Agencja za działalność edukacyjną i upowszechnianie turystyki w regionie otrzymała liczne wyróżnienia i nagrody.


1. Biuro Informacji Turystycznej prowadzi kompleksową informację turystyczną dotyczącą ziemi pszczyńskiej. Promuje zabytki miasta i regionu oraz towarzyszącą im bazę turystyczną: restauracje, hotele, biura podróży, ośrodki rekreacyjne i sportowe. Biuro bierze udział w popularyzowaniu ziemi pszczyńskiej, m.in. poprzez udział w targach turystycznych w Poznaniu, Warszawie czy Katowicach. Ponadto prowadzi sprzedaż książek, folderów, przewodników i innych wydawnictw dotyczących regionu, a także pamiątek z ziemi pszczyńskiej. Biuro zajęło trzecie miejsce w konkursie organizowanym przez Polską Organizację Turystyczną na najlepszą informację turystyczną w Polsce oraz pierwsze miejsce na Śląsku w konkursie organizowanym przez Śląską Organizację Turystyczną.


Biuro Informacji Turystycznej: Brama Wybrańców, www.pszczyna.info.pl, tel.32 2129999.


2. Skansen - Zagroda Wsi Pszczyńskiej położony jest we wschodniej części zabytkowego parku pszczyńskiego i obejmuje obszar blisko 2 ha. W skład zespołu obiektów drewnianych wchodzą m.in. budynki gospodarcze oraz chałupa mieszkalna, wszystkie przeniesione z okolicznych wiosek w latach 70. ubiegłego wieku z historycznej ziemi pszczyńskiej. Skansen posiada wysoką wartość kulturalną, historyczną i etnograficzną. Zaliczany jest do unikalnych atrakcji turystycznych na terenie województwa śląskiego. O znaczeniu historycznym i turystycznym Zagrody Wsi Pszczyńskiej świadczy fakt wpisania jej do Szlaku Architektury Drewnianej opracowanego w 2002 roku przez Urząd Marszałkowski, który to szlak łączy najcenniejsze i najciekawsze przykłady drewnianej architektury sakralnej i świeckiej na terenie Górnego Śląska. Wyjątkowość Skansenu drzemie w zabytkowych chatach, z których większość to budynki z oryginalnych materiałów, gdzie wymieniono niewielki procent uszkodzonych bądź zniszczonych elementów. Na 16 obiektów zgromadzonych w muzeum tylko dwa to repliki. Unikalny charakter skansenu powiązany jest nierozerwalnie z walorami turystycznymi Pszczyny. Sąsiedztwo starego miasta oraz zamku ukazuje całościowy obraz życia różnych warstw społecznych ziemi pszczyńskiej.


Skansen - Zagroda Wsi Pszczyńskiej: ul. Parkowa, www. skansen.pszczyna.pl, tel.604508718.


3. Pokazowa Zagroda Żubrów to najnowsza atrakcja turystyczna Pszczyny, która powstała na terenie zabytkowego parku, w części zwanej „Zwierzyniec”. Została otwarta w czerwcu 2008 roku i od inauguracji cieszy się dużym zainteresowaniem turystów. W zagrodzie można zapoznać się ze zwyczajami życia nie tylko żubra, największego ssaka w Europie, ale również poznać inne zwierzęta, m.in. muflony, jelenie, sarny, daniele, a także ptactwo wodne: kaczki krzyżówki, kazarki rdzawe, bernikle, gęsi łabędzionose, łabędzie oraz pawie indyjskie. Od kwietnia 2011 roku Ośrodek Edukacji Ekologicznej działający w zagrodzie realizuje projekty edukacyjne, kierowane do kilkunastu tysięcy dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.


Nagrody:

Najlepszy na Śląsku projekt przyczyniający się do zrównoważonego rozwoju kraju i regionu w ramach ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć wraz z Klubem Gaja na NAJLEPSZE PROJEKTY wykorzystujące Fundusze Europejskie.

Zwycięzca ex aequo śląskiego etapu konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny oraz kandydat do Certyfikatu POT „Poznaj świat króla puszczy”.

Nagroda Marszałka Województwa Ślaskiego w X edycji konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego - uznanie za wykreowanie miejsca o niepowtarzalnym klimacie, który daje zwiedzającym radość obcowania z przyrodą.

Laureat konkursu na Najlepszy Ośrodek Edukacji Ekologicznej w województwie śląskim w ramach prestiżowego konkursu EKO-EDU zorganizowanego przez WFOŚiGW w Katowicach.


Pokazowa Zagroda Żubrów: ul. Żorska, www. zubry.pszczyna.pl, tel.32 4470503.